tahograf.com.hr

<< Početna

Digitalni tahografi

 

Digitalni tahografi su dostupni u novijim vozilima ili naknadno ugrađeni u starija vozila.

Pohrana podataka o aktivnostima vozača (vožnja, odmor, ostali rad i spremnost za rad) korištenjem digitalnih tahografa se izvodi na digitalne certificirane kartice koje su vozači dužni podići u za to zaduženoj Agenciji (u Hrvatskoj, AKD - Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.).

 

digitalna kartica vozača

 

Osim podataka o aktivnostima bilježi i druge parametre koji se mogu koristiti za daljnju analizu (podaci o korištenim vozilima, podaci o lokacijama – samo u nekim državama…). Podaci o aktivnosti vozača se spremaju prema GMT:00 vremenu, pa ih je prilikom obrade potrebno prilagoditi na aktualnu (ovisno o sjedištu tvrtke) vremensku zonu.

Osim kartice vozača, postoje i drugi tipovi digitalnih tahografskih kartica (policija/kontrola, kartica poslodavca i kartica servisa) koje se koriste za specijalne namjene i nisu bitne samim vozačima.

Za čitanje digitalnih kartica koriste se specijalni čitači (VDO, Actia…), ali je očitavanje moguće i korištenjem standardnih čitača pametnih kartica!

 

No, INTER-BIZ je razvio softverski alat IB.TCR koji omogućava čitanje kartica vozača na svim Windows kompatibilnim smartcard čitačima – na primjer, ukoliko posjedujete čitač kartica za internet bankarstvo (npr. ZABA, RBA) gotovo sigurno ćete ga moći iskoristiti sa IB.TCR i IB.Taho programima za čitanje vaših kartica!

 

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav

 

Program TCR je besplatan i dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. Omogućava preuzimanje podataka s kartice vozača i snimanje u obliku standardnih .ddd datoteka čitljivih u programima za vođenje evidencije (kao npr. IB.TAHO). Sučelje programa je jednostavno i jednim jedinim klikom omogućava čitanje podataka!

 

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav