tahograf.com.hr

<< Početna

Analogni tahografi

Sučelje za obradu analognih listića u Inter-biz softveru

Analogni tahografi bilježe podatke o aktivnosti vozača na tahografske listiće.

Dio podataka na listićima (ime i prezime, početno i završno stanje kilometara, registracijska oznaka vozila) samostalno (ručno) popunjavaju vozači. Na svaki listić je moguće pohraniti slijed zapisa u trajanju 24 sata.

Inter-biz u svojoj ponudi nudi BESPLATAN program IB.ATR koji omogućava digitalizaciju (očitavanje) podataka sa skeniranih listića (pojedinačni listići i skenirana 2 listića na jednom A4 listu). Za skeniranje je potreban samo obični skener (dakle, nikakva specijalna oprema).

 

Program IB.ATR s visokom točnošću (>90%) očitava radne aktivnosti i omogućava tablični pregled i prijenos (copy/paste) u ostale programe za obradu (hoće li to biti obična Excel tablica ili napredna rješenja kao IB.ERS ili IB.Taho, ovisi o vama).

Najnovije inačice naših programskih sustava IB.ERS i IB.TAHO uključuju integrirane module za očitavanje skeniranih listića i omogućavaju brzu manipulaciju i dodavanje podataka u evidenciju. Posebno naglašavamo mogućnost rada s tzv. dvodnevnim listićima, odnosno listićima koji se koriste za noćne vožnje - dio listića odnosi se na jedan dan, a dio na drugi dan - nakon ponoći.

 

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav